« home
Cursus Actualiteiten Regulier Vreemdelingenrecht

Datum:vrijdag 20 november 2020 inloop 12.30 uur, aanvang cursus 13.00 uur, einde 17.30 uur, inclusief tweemaal een kwartier pauze
Punten:4 PO juridische opleidingspunten logo NOvA 4 PO punten
Docent(en):  mw. mr Alexandra Nederveen
Prijs:€ 245,- exclusief btw, inclusief broodjes-lunch, fruit en koffie/thee en inclusief de digitale reader
Deelnemers:maximaal 25 plaatsen voor advocaten
Locatie:Vergaderlocatie Puur* Utrecht, Oudegracht 304, 3511 PK Utrecht


  1. In Chávez-zaken past de IND met het beleid van WBV 2018/4 het arrest Chávez-Vilchez intussen veel strenger toe. We bespreken de recent gevormde jurisprudentie inzake het paspoortvereiste en de restrictieve IND-visie op de vraag naar de daadwerkelijke afhankelijkheidsrelatie. We bespreken voorts de situatie dat het Nederlandse kind nog niet geboren is, alsook de Chávez-aanvraag van een volwassen Unieburger die in bijzondere mate afhankelijk is van het verzorgende derdelander-familielid en waarover zich interessante jurisprudentie vormt. En wat te doen met de zogenaamde 'voorkinderen' van de Chávez-ouder, in Nederland of in het buitenland woonachtig? En wat te doen als de vreemdeling nog een verblijfsstatus in een andere EU lidstaat heeft? We kijken voorts naar de vraag welke verblijfsstatus volgt na Chávez, nu de IND stelt dat er geen naturalisatie, duurzaam verblijfsrecht of een vtv onbepaalde tijd kan volgen op een Chávez-status.
    We passen dit cursusonderdeel constant aan de laatste ontwikkelingen aan.
  2. Van Ri 2003/86, de Gezinsherenigingsrichtlijn, bespreken we de recente jurisprudentie inzake de verblijfsvoorwaarden in het licht van de werking van het Unierechtelijke evenredigheidsbeginsel. De voorwaarden van het wettelijk mvv vereiste en de minimum leeftijdseis, alsook de recente arresten van het HvJEU inzake de verruiming van de middeleneis (2004/38 en 2003/109) worden besproken. We besteden hierbij aandacht aan het relevante verschil tussen de Unierechtelijke evenredigheidstoets (doel-middel) en de toets aan de bijzondere omstandigheden 4:84 Awb (doel-gevolg).
  3. Op 6 juni 2018 stelde de Afdeling in drie samengevoegde zaken die betrekking hebben op openbare orde problematiek en de vraag naar de juiste toetsingskaders (nationale glijdende schaal of de Europese bedreigingstoets) een aantal pre-judiciële vragen aan het HVJEU. Het Hof deed op 12 december 2019 uitspraak. De uitspraken hebben -kort gezegd- tot gevolg dat de nationale glijdende schaal als toetsingskader kan blijven bestaan, maar dat er wel extra waarborgen aan dienen te worden toegevoegd. Daarbij wordt aandacht besteed aan art. 8 EVRM- elementen die in het licht van de Ri betrokken dienen te worden. We bespreken de stand van zaken.
  4. Het onderwerp intrekking verblijfsvergunning wegens onjuiste gegevens / fraude komt eveneens aan bod. Het arrest Y.Z. ea HvJEU van 14 maart 2019 en de daarop volgende uitspraak van de Afdeling van 16 juli 2019 over de gevolgen van het verstrekken van onjuiste gegevens en fraude worden uitgebreid besproken. Recent deed de Afdeling een uitspraak over intrekking vtv wegens fraude en ook die uitspraak van 12 december 2019 wordt besproken.
  5. Nederlanderschap, de recente ontwikkelingen worden op hoofdlijnen besproken.
  6. Last minute ontwikkelingen worden uiteraard gesignaleerd en kort besproken en afhankelijk van de relevantie worden ze in de volgende actualiteitencursus ingevlochten.
Het cursusprogramma wordt continu aangepast aan de hand van actuele ontwikkelingen in het reguliere vreemdelingenrecht. De cursus wordt in een vaste volgorde tweemaal per jaar in elk arrondissement gegeven, zodat de cursist desgewenst elk halfjaar een inhoudelijk geheel gewijzigde cq aangepaste cursus kan volgen in het eigen arrondissement. Maar iedere cursist kan zelf naar voorkeur de cursusdatum en -locatie uitkiezen.

Na de cursus wordt een certificaat toegezonden dat geldt als bewijs voor deelname.

Puntwaardigheid: het Cursusbureau Vreemdelingenrecht is een door de NOvA erkende opleidingsinstelling voor de advocatuur. Je tekent tijdens de cursus de presentielijst en je ontvangt na afloop je bewijs van deelname waarop het cursusprogramma wordt vermeld. Voor deze cursus krijg je vier PO juridische opleidingspunten toegekend. Je bewaart het bewijs van deelname en je geeft dit op bij je jaarlijkse controle (CCV) van de NOvA.

Schrijf je in voor deze cursus door te klikken op de knop 'download het inschrijfformulier hier', die hieronder staat. Je downloadt dan een inschrijfformulier in docx-format dat je ingevuld naar ons kunt mailen of faxen. De contactgegevens staan op het formulier en ook op deze site.

download het inschrijfformulier hier »Op onderstaande kaart kun je zien waar de locatie van de cursus is te vinden.Cursusbureau Vreemdelingenrecht Klachtenprocedure »
Algemene voorwaarden »
Contact:

t: 0343 410 329
f: 0343 574 622
e: info@cursusbureauvreemdelingenrecht.nl
a: Dijkstraat 3, 3961AA Wijk bij Duurstede, Nederland
r: KvK 69648409

Als je vragen hebt, neem dan contact met ons via de bovenstaande contact gegevens. We staan je graag te woord.