« home
Cursus Actualiteiten Regulier Vreemdelingenrecht

Datum:vrijdag 20 november 2020 inloop 12.30 uur, aanvang cursus 13.00 uur, einde 17.30 uur, inclusief tweemaal een kwartier pauze
Punten:4 PO juridische opleidingspunten logo NOvA 4 PO punten
Docent(en):  mw. mr Alexandra Nederveen
Prijs:€ 245,- exclusief btw, inclusief broodjes-lunch, fruit en koffie/thee en inclusief de digitale reader
Deelnemers:maximaal 25 plaatsen voor advocaten
Locatie:Vergaderlocatie Puur* Utrecht, Oudegracht 304, 3511 PK Utrecht


  1. De actuele Covid-19 heeft een grote invloed op onder andere de toegang (visa kort verblijf en mvv) tot Nederland vanuit landen met de entry-ban, de uitzonderingen, de toegang voor vreemdelingen met een langeafstandrelatie, de aangepaste middeleneis bij de mvv en vtv vanwege Covid-19 en de meldplicht, de IND loketafhandeling, uitreiking documenten etc.
  2. In het Chávez-leerstuk komt steeds de laatste jurisprudentie aan bod mbt oa WBV 2018/4 en het bewijs van de daadwerkelijke afhankelijkheidsrelatie en het omdraaien van de bewijslast van de vreemdeling naar de IND zodra aan de stelplicht wordt voldaan. Ook de identiteit/nationaliteitseis komt aan bod, evenals de prangende vraag: welk verblijfsrecht is er na Chavez? Er is in dat verband een nieuwe WI 2020/10 inzake het recht van de Europese Unie die enigszins duidelijk maakt hoe de IND hier tegenaan kijkt.
    We passen dit cursusonderdeel constant aan de laatste ontwikkelingen aan.
  3. Van de Gezinsherenigingsrichtlijn (Ri 2003/86) worden de verschillende toelatingsvoorwaarden besproken aan de hand van de werking van het Unierechtelijke evenredigheidsbeginsel. De nadruk ligt momenteel op de verruiming van het middelenvereiste in de HvJEU arresten Bajratari en X. We bespreken de praktische toepassing van deze interessante arresten voor de praktijk.
  4. Begin september 2020 heeft de Afdeling uitspraak gedaan in de openbare orde zaken na de HvJEU arresten E.P, V.G. en G.S. van 12-12-2019. In het eigen persbericht stelt de Afdeling dat de staatssecretaris in zaken op grond van deze richtlijnen (Schengengrenscode en Gezinsherenigingsrichtlijn) niet hoeft te onderbouwen dat de vreemdeling nog steeds een daadwerkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging vormt voor de samenleving. Wel moet zij rekening houden met het evenredigheidsbeginsel. In zaken over de Gri moet zij ook een individuele beoordeling verrichten. We bespreken het art. 17 Gri toetsingskader en de daarbij te betrekken art. 8 EVRM elementen.
  5. De wijzigingen in het vreemdelingenrecht volgen elkaar in rap tempo op. We houden belangrijke ontwikkelingen goed bij en passen daar ons cursusprogramma op aan. Daarbij hebben we oog voor de praktische toepassing van de nieuwe jurisprudentie en regelgeving op verschillende niveaus in de dagelijkse praktijk.
Het cursusprogramma wordt continu aangepast aan de hand van actuele ontwikkelingen in het reguliere vreemdelingenrecht. De cursus wordt in een vaste volgorde tweemaal per jaar in elk arrondissement gegeven, zodat de cursist desgewenst elk halfjaar een inhoudelijk geheel gewijzigde cq aangepaste cursus kan volgen in het eigen arrondissement. Maar iedere cursist kan zelf naar voorkeur de cursusdatum en -locatie uitkiezen.

Na de cursus wordt een certificaat toegezonden dat geldt als bewijs voor deelname.

Puntwaardigheid: het Cursusbureau Vreemdelingenrecht is een door de NOvA erkende opleidingsinstelling voor de advocatuur. Je tekent tijdens de cursus de presentielijst en je ontvangt na afloop je bewijs van deelname waarop het cursusprogramma wordt vermeld. Voor deze cursus krijg je vier PO juridische opleidingspunten toegekend. Je bewaart het bewijs van deelname en je geeft dit op bij je jaarlijkse controle (CCV) van de NOvA.

Schrijf je in voor deze cursus door te klikken op de knop 'download het inschrijfformulier hier', die hieronder staat. Je downloadt dan een inschrijfformulier in docx-format dat je ingevuld naar ons kunt mailen of faxen. De contactgegevens staan op het formulier en ook op deze site.

download het inschrijfformulier hier »Op onderstaande kaart kun je zien waar de locatie van de cursus is te vinden.Cursusbureau Vreemdelingenrecht Klachtenprocedure »
Algemene voorwaarden »
Contact:

t: 0343 410 329
f: 0343 574 622
e: info@cursusbureauvreemdelingenrecht.nl
a: Dijkstraat 3, 3961AA Wijk bij Duurstede, Nederland
r: KvK 69648409

Als je vragen hebt, neem dan contact met ons via de bovenstaande contact gegevens. We staan je graag te woord.