« home
Cursus Actualiteiten Regulier Vreemdelingenrecht

Datum:vrijdag 20 september 2019 inloop 12.30 uur, aanvang cursus 13.00 uur, einde 17.30 uur, inclusief tweemaal een kwartier pauze
Punten:4 PO juridische opleidingspunten logo NOvA 4 PO punten
Docent(en):  mw. mr Alexandra Nederveen
Prijs:€ 245,- exclusief btw, inclusief broodjes, fruit en koffie/thee en inclusief de digitale reader
Deelnemers:maximaal 25 plaatsen voor advocaten
Locatie:Hotel van der Valk Zwolle, Nieuwleusenerdijk 1, 8028 PH Zwolle


In onze actualiteitencursus regulier vreemdelingenrecht word je in vier netto lesuren in kort bestek bijgepraat over de volgende onderwerpen:
  1. In Chávez-aanvragen (art. 20 VWEU) past de IND het beleid van WBV 2018/4 inmiddels veel strenger toe dan voorheen. De actuele problematiek rond paspoortvereiste en de marginale zorgtaken (stiefouders) komen in de cursus aan bod, en ook de samenloop met openbare orde-problematiek, het ongeboren Nederlandse kind en ook Chávez-aanvragen van volwassen Unieburgers en hun afhankelijkheid idzv art. 20 VWEU worden besproken. En wat te doen met zogenaamde 'voorkinderen' in Nederland of kinderen die nog in het buitenland zijn? Hoe vraag je een faciliterend inreisvisum in het buitenland aan en wat zijn de actuele IND loketperikelen?
  2. Van Ri 2003/86, de Gezinsherenigingsrichtlijn, bespreken we de Afdelingsuitspraak over mvv-vrijstelling van 29 maart 2019 en de minimumleeftijdsuitspraak van de rb zp Haarlem van 27 december 2018 in het licht van de werking van het Unierechtelijk evenredigheidsbeginsel.
  3. Op 11 juli 2019 wordt de conclusie van de A-G verwacht in de drie samengevoegde zaken die betrekking hebben op open orde problematiek en de vraag naar de juiste toetsingskaders. Op 6 juni 2018 stelde de afdeling hierover pre-judiciële vragen aan het HvJEU en de zitting heeft inmiddels plaatsgevonden. We bespreken de stand van zaken.
  4. Het arrest Y.Z. ea HvJEU van 14 maart 2019 en de gevolgen van het verstrekken van onjuiste gegevens en fraude zullen we bespreken, evenals het recent verschenen artikel van prof mr P. Boeles in de A&MR 2019/3 over de vraag wat de ruimte is voor intrekking van verblijfsvergunningen met terugwerkende kracht.
  5. Recente EHRM uitspraken mbt de vraag of art. 8 EVRM geschonden is bij intrekking verblijfsvergunning en uitzetting wegens strafrechtelijke veroordelingen van rechtmatig verblijvende vreemdelingen.
  6. Losse onderwerpen: Rb zp Haarlem uitspraak van maart 2019 over uitleg 'duurzame relatie' bij relatie EU-partners, de conclusie A-G Sharpston van maart 2019 in de visum kort verblijf zaken en heel recent: het ongevraagde en zeer kritische advies van de acvz van 3 juli 2019 over de wijze van afschaffing van de discretionaire bevoegdheid in schrijnende zaken worden besproken.
  7. Tenslotte kunnen we last-minute andere actuele onderwerpen signaleren.
Het cursusprogramma wordt continu aangepast aan de hand van actuele ontwikkelingen in het reguliere vreemdelingenrecht. De cursus wordt in een vaste volgorde tweemaal per jaar in elk arrondissement gegeven, zodat de cursist elk halfjaar een inhoudelijk gewijzigde cq aangepaste cursus kan volgen in het eigen arrondissement.

Na de cursus wordt een certificaat toegezonden dat geldt als bewijs voor deelname.

Puntwaardigheid: het Cursusbureau Vreemdelingenrecht is een door de NOvA erkende opleidingsinstelling voor de advocatuur. Je tekent tijdens de cursus de presentielijst en je ontvangt na afloop je bewijs van deelname waarop het cursusprogramma wordt vermeld. Voor deze cursus krijg je vier PO juridische opleidingspunten toegekend. Je bewaart het bewijs van deelname en je geeft dit op bij je jaarlijkse controle (CCV) van de NOvA.

Schrijf je in voor deze cursus door te klikken op de knop 'download het inschrijfformulier hier', die hieronder staat. Je downloadt dan een inschrijfformulier in docx-format dat je ingevuld naar ons kunt mailen of faxen. De contactgegevens staan op het formulier en ook op deze site.

download het inschrijfformulier hier »Op onderstaande kaart kun je zien waar de locatie van de cursus is te vinden.Cursusbureau Vreemdelingenrecht Klachtenprocedure »
Algemene voorwaarden »
Contact:

t: 0343 410 329
f: 0343 574 622
e: info@cursusbureauvreemdelingenrecht.nl
a: Dijkstraat 3, 3961AA Wijk bij Duurstede, Nederland
r: KvK 69648409

Als je vragen hebt, neem dan contact met ons via de bovenstaande contact gegevens. We staan je graag te woord.