« home
Cursus Actualiteiten Regulier Vreemdelingenrecht

Datum:vrijdag 1 december 2023 inloop 12.30 uur, aanvang cursus 13.00 uur, einde 17.30 uur, inclusief tweemaal een kwartier pauze
Punten:4 PO juridische opleidingspunten logo NOvA 4 PO punten
Docent(en):  mw. mr Alexandra Nederveen
Prijs:€ 352,- exclusief btw, inclusief broodjes-lunch, fruit en koffie/thee en inclusief de digitale reader
Deelnemers:maximaal 15 plaatsen voor advocaten
Locatie:Vergaderlocatie Puur* Utrecht, t.o. Oudegracht 199, 3511 NG Utrecht


Ook in deze zomer 2023 zijn er vele belangrijke uitspraken gedaan in het reguliere vreemdelingenrecht. In de cursus actualiteiten regulier vreemdelingenrecht zijn voor dit najaar de volgende onderwerpen uitgekozen:
  1. Intrekking van de reguliere verblijfsvergunning om redenen van 1. verplaatsing hoofdverblijf en 2. schending openbare orde, in het bijzonder in situaties waar TBS is opgelegd.
  2. Er zijn belangrijke ontwikkelingen in de 8 EVRM jurisprudentie bij rechtbanken en Afdeling te signaleren met betrekking tot het verblijf van/bij meerderjarige kinderen en het jongvolwassenenbeleid (onterechte aanscherping IND). We kijken ook naar de recente uitspraken waarbij het gaat om ‘more than emotional ties’ en beschermenswaardig gezinsleven. Er is geregeld sprake van een motiveringsgebrek ten aanzien van de wijze waarop de belangen afgewogen worden. Onduidelijk is hoe zwaar de elementen door de Stas gewogen worden en ook worden door de Stas regelmatig niet alle belangen bij de beoordeling betrokken.
  3. Bij de Gezinsherenigingsrichtlijn kijken we naar de diverse voorwaarden, waaronder het onderbouwen van de duurzame en exclusieve relatie volgens de IND, nu recent door de Afdeling is geoordeeld dat er geen wettelijke grondslag is om een simultaan gehoor af te nemen. Ook is er door het EHRM op 4 juli 2023 (B.F. ea v Zwitserland) een interessante uitspraak gedaan met betrekking tot het middelenvereiste en de inspanningen van de vreemdeling en de te maken ‘fair balance’. Daarbij kijken we ook naar overlappende toetsingskaders.
  4. Bij de Chávez-Vilchez aanvragen kijken we naar de nieuwste ontwikkelingen, waaronder doortoetsen aan art. 8 EVRM en we kijken naar de situatie dat de vreemdeling reeds een verblijfsrecht in een andere lidstaat heeft, dan wel zou kunnen hebben. Hoe verhoudt zich dat tot het belang van het minderjarige Nederlandse kind?
  5. Verblijfsgaten langer dan 4 weken bij verlenging verblijfsvergunning en bij verzoek om naturalisatie tot Nederlander.
  6. We bespreken de recent verschenen werkinstructie van de IND die ziet op niet tijdig beslissen en dwangsommen.
Tijdens de 4-uurscursus wordt daarnaast ook speciale aandacht besteed aan de EU Langdurig ingezeten derdelander richtlijn (2003/109).
Tenslotte wordt tijdens de actualiteitencursus altijd ruimte geboden voor de allernieuwste ontwikkelingen en uitspraken die gaandeweg het najaar worden gedaan. Het vreemdelingenrecht is immers altijd in ontwikkeling en aan continue wijzigingen onderhevig. Een actieve inbreng van de cursisten wordt op prijs gesteld.

Na de cursus wordt een certificaat toegezonden dat geldt als bewijs voor deelname.

Puntwaardigheid: het Cursusbureau Vreemdelingenrecht is een door de NOvA erkende opleidingsinstelling voor de advocatuur. Je tekent tijdens de cursus de presentielijst en je ontvangt na afloop je bewijs van deelname waarop het cursusprogramma wordt vermeld. Voor deze cursus krijg je vier PO juridische opleidingspunten toegekend. Je bewaart het bewijs van deelname en je geeft dit op bij je jaarlijkse controle (CCV) van de NOvA.

Schrijf je in voor deze cursus door te klikken op de knop 'download het inschrijfformulier hier', die hieronder staat. Je downloadt dan een inschrijfformulier in docx-format dat je ingevuld naar ons kunt mailen of faxen. De contactgegevens staan op het formulier en ook op deze site.

download het inschrijfformulier hier »Op onderstaande kaart kun je zien waar de locatie van de cursus is te vinden.een foto die de werfkelder situering weergeeft
Cursusbureau Vreemdelingenrecht Klachtenprocedure »
Algemene voorwaarden »
Contact:

t: 0343 410 329
f: 0343 574 622
e: info@cursusbureauvreemdelingenrecht.nl
a: Dijkstraat 3, 3961AA Wijk bij Duurstede, Nederland
r: KvK 69648409

Als je vragen hebt, neem dan contact met ons via de bovenstaande contact gegevens. We staan je graag te woord.