« home
Themacursus gezinshereniging in het migratierecht

Datum:24 mei 2024 inloop 8.30 uur, aanvang cursus 9.00 uur, einde 16.30 uur, inclusief drie pauzes
Punten:6 PO juridische opleidingspunten logo NOvA 6 PO punten
Docent(en):  dr Mark Klaassen en mw. mr Alexandra Nederveen
Prijs:€ 528,- exclusief btw, inclusief lunch, fruit en koffie/thee en inclusief de digitale readers
Deelnemers:maximaal 30 plaatsen voor advocaten
Locatie:Sociëteit KNZ&RV, Westzeedijk 7, 1398 BB Muiden


Er zijn het afgelopen jaar weer volop belangrijke ontwikkelingen in het reguliere gezinsmigratierecht gesignaleerd die tijdens de cursus behandeld zullen worden.

In de ochtend zal aandacht worden besteed aan de diverse voorwaarden onder de Gezinsherenigingsrichtlijn, met name (de vrijstelling van) het mvv-vereiste, het exclusiviteitsvereiste, simultane gehoren en de middeleneis. We kijken naar de Unierechtelijke evenredigheidsbeoordeling als toetsingskader en ook worden de recente ontwikkelingen in de jurisprudentie behandeld.
Daarna besteden we aandacht aan de allerlaatste ontwikkelingen in de Chavez-Vilchez-zaken. We bekijken oa het voortgezette verblijf als het Nederlandse kind 18 jaar is geworden, de situatie in geval van Nederlandse stiefkinderen en hun afhankelijkheidsrelatie, eerder verblijf in een andere lidstaat, doortoetsen aan 8 EVRM, ingangsdatum en de reconstructie van een declaratoir verblijfsrecht. Relevante rechtspraak wordt uiteraard ook besproken.

In het tweede deel van de cursus worden actuele ontwikkelingen op het gebied van toetsing aan artikel 8 EVRM besproken. Eerst zal worden ingegaan op de verhouding tussen artikel 8 EVRM en de Gezinsherenigingsrichtlijn, meer in het bijzonder op de betekenis van de individuele belangenafweging zoals bedoeld in artikel 17 Gezinsherenigingsrichtlijn. Daarna volgt een behandeling van het jongvolwassenenbeleid en het (gebrek aan een) ouderenbeleid bij de toetsing aan artikel 8 EVRM. Vervolgens wordt de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens die relevant is voor de toelating van gezinsmigranten besproken. Ten slotte komt de rechtspraak over openbare orde aan bod.

Na de cursus wordt een certificaat toegezonden dat geldt als bewijs voor deelname.

Puntwaardigheid: het Cursusbureau Vreemdelingenrecht is een door de NOvA erkende opleidingsinstelling voor de advocatuur. Je tekent tijdens de cursus de presentielijst en je ontvangt na afloop je bewijs van deelname waarop het cursusprogramma wordt vermeld. Voor deze cursus krijg je zes PO juridische opleidingspunten toegekend. Je bewaart het bewijs van deelname en je geeft dit op bij je jaarlijkse controle (CCV) van de NOvA.

Schrijf je in voor deze cursus door te klikken op de knop 'download het inschrijfformulier hier', die hieronder staat. Je downloadt dan een inschrijfformulier in docx-format dat je ingevuld naar ons kunt mailen of faxen. De contactgegevens staan op het formulier en ook op deze site.

download het inschrijfformulier hier »Op onderstaande kaart kun je zien waar de locatie van de cursus is te vinden.Cursusbureau Vreemdelingenrecht Klachtenprocedure »
Algemene voorwaarden »
Contact:

t: 0343 410 329
f: 0343 574 622
e: info@cursusbureauvreemdelingenrecht.nl
a: Dijkstraat 3, 3961AA Wijk bij Duurstede, Nederland
r: KvK 69648409

Als je vragen hebt, neem dan contact met ons via de bovenstaande contact gegevens. We staan je graag te woord.