« home
Cursus Actualiteiten Regulier Vreemdelingenrecht

Datum:vrijdag 3 november 2023 inloop 12.30 uur, aanvang cursus 13.00 uur, einde 17.30 uur, inclusief tweemaal een kwartier pauze
Punten:4 PO juridische opleidingspunten logo NOvA 4 PO punten
Docent(en):  mw. mr Alexandra Nederveen
Prijs:€ 308,- exclusief btw, inclusief broodjes-lunch, fruit en koffie/thee en inclusief de digitale reader
Deelnemers:maximaal 25 plaatsen voor advocaten
Locatie:Van der Valk Hotel Breda - Princeville, Princenhagelaan 5, 4813 DA Breda


In het voorjaar van 2023 staat de volgende inhoud op het programma:
  1. We kijken dieper naar de eerste zichtbare gevolgen van de evenredigheidstoets van art. 3:4 lid 2 Awb 'nieuwe stijl' (menselijke maat). De Afdeling vergadert over een 16 tal vreemdelingenrechtelijke onderwerpen en zegt toe meer oog te zullen gaan hebben voor individuele rechtsbescherming. Ook binnen de IND wordt in overleg met afgevaardigden uit de advocatuur regelmatig over knelpunten gesproken, zowel voor wat betreft de materiele kant ervan, alsook de wijze van uitvoering;
  2. Art. 8 EVRM kent sinds de uitspraak van 13 juli 2022 een nieuwe toets wanneer het gaat om de vraag naar de 'more than emotional ties': thans moet de IND altijd een art. 8 EVRM belangenafweging maken, deze toets sluit aan bij art. 17 Gri. Wat betekent dit in de praktijk en wat zien we ervan terug in de praktijk? Met betrekking tot het jongvolwassenenbeleid is er nu ineens sprake van een voor de vreemdeling nadelige wijziging in de vaste gedragslijn van de IND omdat nu ook art. 8 EVRM elementen worden tegengeworpen waar de Stas dat voorheen niet deed.
  3. Van ri 2003/86, de Gezinsherenigingsrichtlijn, bespreken we de recente rechtbankuitspraak waarbij het examen inburgering buitenland in strijd is verklaard met artikel 14 EVRM, aangezien de ratio van het onderscheid tussen vreemdelingen afkomstig uit landen waar wel een examen inburgering buitenland moet worden afgelegd zich niet goed verhoudt tot vreemdelingen afkomstig uit landen waar geen voorwaarde tot het afleggen van het examen inburgering buitenland voor geldt. Ook kijken we naar de opvallende Afdelingsuitspraak waarbij het exclusiviteitsvereiste van art. 3.14 Vb in die situatie (gehuwd + partner) wordt losgelaten. En altijd kijken we naar relevante ontwikkelingen inzake het middelenvereiste (duurzaamheid/Khachab);
  4. We bespreken de allerlaatste ontwikkelingen in de Chávez-Vilchez rechtspraak, zoals het doortoetsen aan art. 8 EVRM, een Chavez-verblijfsrecht in geval van stiefouders, wat te doen bij een reeds bestaand verblijfsrecht in de andere lidstaat, de vraag naar de opvolgende verblijfstitels nadat de vreemdeling de Chavez-status verkreeg en wat is de situatie als het minderjarige kind 18 jaar wordt?
In de 4 uur cursus komt het onderwerp Visum kort verblijf daar nog bij. Daarbij kijken we naar de problematiek inzake (te) lange wachttijden, het horen in bezwaar ('oprechte intenties') en de werkhouding van VSF Global. En op 24 april jl kopte het NRC: 'Ministerie profileert bij visa-uitgifte', we bespreken de inhoud van dit zorgelijke onderwerp.

Na de cursus wordt een certificaat toegezonden dat geldt als bewijs voor deelname.

Puntwaardigheid: het Cursusbureau Vreemdelingenrecht is een door de NOvA erkende opleidingsinstelling voor de advocatuur. Je tekent tijdens de cursus de presentielijst en je ontvangt na afloop je bewijs van deelname waarop het cursusprogramma wordt vermeld. Voor deze cursus krijg je vier PO juridische opleidingspunten toegekend. Je bewaart het bewijs van deelname en je geeft dit op bij je jaarlijkse controle (CCV) van de NOvA.

Schrijf je in voor deze cursus door te klikken op de knop 'download het inschrijfformulier hier', die hieronder staat. Je downloadt dan een inschrijfformulier in docx-format dat je ingevuld naar ons kunt mailen of faxen. De contactgegevens staan op het formulier en ook op deze site.

download het inschrijfformulier hier »Op onderstaande kaart kun je zien waar de locatie van de cursus is te vinden.Cursusbureau Vreemdelingenrecht Klachtenprocedure »
Algemene voorwaarden »
Contact:

t: 0343 410 329
f: 0343 574 622
e: info@cursusbureauvreemdelingenrecht.nl
a: Dijkstraat 3, 3961AA Wijk bij Duurstede, Nederland
r: KvK 69648409

Als je vragen hebt, neem dan contact met ons via de bovenstaande contact gegevens. We staan je graag te woord.