« home
Cursus Actualiteiten Vreemdelingenrecht Regulier en Asiel

Datum:31 maart 2023 aanvang regulier 9:00 uur (inloop 8:30 uur) tot 12:15 uur - aanvang asiel 13:15 uur (inloop 12:15) tot 16:30 uur, inclusief drie pauzes
Punten:3 PO en 3 PO juridische opleidingspunten logo NOvA 6 PO punten
Docent(en):  mw. mr Alexandra Nederveen (regulier) en mr Wil Eikelboom (asiel)
Prijs:€ 462,- exclusief btw, inclusief lunch, fruit en koffie/thee en inclusief de digitale readers
NB: de ochtend- en middagcursus zijn ook apart te boeken voor € 231,-
Deelnemers:maximaal 22 plaatsen voor advocaten
Locatie:Theater en vergadercentrum Amare, Spui 150, 2511 DG Den Haag


In de actualiteitencursus komt in het ochtend gedeelte het regulier vreemdelingenrecht aan de orde. Hierin word je in drie uur bijgepraat over de volgende onderwerpen:
De inhoud van de vernieuwde cursus actualiteiten regulier vreemdelingenrecht 3 uur of 4 uur;

De Afdeling heeft een belangrijke uitspraak gedaan op 6 juli 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:1918) over de hoorplicht in bezwaar. Deze uitspraak heeft gevolgen voor alle gezinsherenigingsprocedures (nareis, artikel 8 EVRM en regulier). De uitspraak wordt bestudeerd door JZ, SUA, DMB & JAZ, maar in dit (tweede) IB staat al een eerste duiding van de uitspraak en de gevolgen daarvan. De ruimte die WI 2019/16 over horen in bezwaar laat om af te zien van horen in bepaalde gevallen, is door de uitspraak van de Afdeling ingeperkt en de WI zal worden aangepast. IB 2022/72 is voorlopig geldig van 6 juli 2022 t/m 6 december 2022. Zo zal de vreemdeling vaker uitgenodigd moeten worden voor een hoorzitting, het bezwaar zal niet zo snel meer afgedaan kunnen worden als kennelijk ongegrond.

Deze en andere actuele ontwikkelingen komen uitgebreid aan bod in de geheel vernieuwde actualiteitencursus regulier vreemdelingenrecht. De uitwerking van het belang van een te houden hoorzitting kan gezien worden als onderdeel van de menselijke maat, de bestuursrechtelijke evenredigheid nieuwe stijl. Dit najaar wordt ook een eerste 'stand-van-zaken' brief verwacht van het lopende overleg tussen IND en afgevaardigden van de advocatuur, dat sinds de presentatie van de bundel 'Ongehoord onrecht in het vreemdelingenrecht' gestructureerd plaatsvindt.

Andere onderwerpen die dit najaar aan bod zullen komen zijn: het leerstuk van de openbare orde en de diverse toetsingskaders, de nieuwe Afdelingsjurisprudentie waarbij de belangen van kinderen bij een te maken artikel 8 EVRM belangenafweging steeds zwaarder wegen, actuele ontwikkelingen in de Gezinsherenigingsrichtlijn en natuurlijk ook de allerlaatste Chavez-Vilchez jurisprudentie (onder meer het prachtige en nuttige XU en QP-arrest van het HvJEU van 5 mei 2022) en we besteden aandacht aan opvolgende verblijfsrechten tijdens en na een Chavez-Vilchez verblijfsrecht.


Voor wat betreft het asiel gedeelte van de actualiteitencursus zal in het middagdeel van drie lesuren ondermeer aandacht worden besteed aan:
  1. De laatste recente ontwikkelingen die de huidige dagelijks praktijk beheersen, zoals de Taskforce van de IND, de wettelijke beslistermijnen en de gevolgen van de corona crisis voor de asielprocedure;
  2. De laatste stand van zaken in jurisprudentie over de Dublin III-verordening: per deelonderwerp zullen we de actuele stand van de jurisprudentie van de Afdeling en de rechtbanken doornemen. De zieke vreemdeling, materiële deprivatie, het belang van het kind, maar ook recente uitspraken van het Hof van Justitie en het EHRM en prejudiciële vragen die momenteel voorliggen;
  3. Toetsing door de rechter in asielzaken van de geloofwaardigheid en andere aspecten met aandacht voor de nog altijd relevante werkinstructie 2014/10 en de handvatten die afgeleid kunnen worden uit jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU, zoals de arresten Alheto, Ahmedbekova en Torubarov en het EHRM met onder andere N.A tegen Finland.
  4. Een overzicht van recente ontwikkelingen in jurisprudentie van rechtbanken en van de Afdeling maar ook beleid, waar het gaat om de beoordeling en toetsing van de geloofwaardigheid. Vervolgens zullen we meer inzoomen op specifieke onderwerpen binnen de geloofwaardigheidsbeoordeling namelijk de geloofwaardigheid van bekeerlingen of afvalligen en van LHBTI’s;
  5. Verder zullen we tijdens de cursus aandacht besteden aan de ontwikkelingen en actualiteiten in landenbeleid en de ontwikkelingen in jurisprudentie.
  6. Op het gebied van medische aspecten zijn ontwikkelingen geweest in nationale jurisprudentie en beleid, met name na het arrest Paposhvili wat nog altijd niet geheel is uitgekristalliseerd en leidt tot veel vragen in zaken waar medische aspecten spelen. Hierbij komen ook aan bod de bewijskracht van een iMMO-rapportages, de vergoeding van medisch onderzoek en de onafhankelijke deskundige in beroep. Reikt die deskundigheid verder dan alleen medische zaken en hoe wordt dat getoetst door de rechter?;
  7. Tot slot zal een varia aan onderwerpen en algemeen bestuursrechtelijke onderwerpen geclusterd worden, afhankelijk van de stand van zaken en de actualiteiten, ook die zich vlak voor de cursus hebben voorgedaan.
  8. De cursus wordt steeds voor aanvang ge-update zodat u altijd de laatste ontwikkelingen en actualiteiten meekrijgt. ook proberen we voldoende tijd te geven aan discussies en het uitwisselen van actualiteiten en ervaringen.
De bovenstaande opgave van de cursus-onderwerpen is voorlopig, omdat de inhoud kort voor de cursusdatum definitief wordt als gevolg van de actualiteit. Je ontvangt één week voor de cursusdatum de digitale readers met achtergrondinformatie over de onderwerpen van de cursus.

Na de cursus wordt een certificaat toegezonden dat geldt als bewijs voor deelname.

Puntwaardigheid: het Cursusbureau Vreemdelingenrecht is een door de NOvA erkende opleidingsinstelling voor de advocatuur. Je tekent tijdens de cursus de presentielijst en je ontvangt na afloop je bewijs van deelname waarop het cursusprogramma wordt vermeld. Voor deze cursus krijg je zes PO juridische opleidingspunten toegekend. Je bewaart het bewijs van deelname en je geeft dit op bij je jaarlijkse controle (CCV) van de NOvA.

Schrijf je in voor deze cursus door te klikken op de knop 'download het inschrijfformulier hier', die hieronder staat. Je downloadt dan een inschrijfformulier in docx-format dat je ingevuld naar ons kunt mailen of faxen. De contactgegevens staan op het formulier en ook op deze site.

download het inschrijfformulier hier »Op onderstaande kaart kun je zien waar de locatie van de cursus is te vinden.Cursusbureau Vreemdelingenrecht Klachtenprocedure »
Algemene voorwaarden »
Contact:

t: 0343 410 329
f: 0343 574 622
e: info@cursusbureauvreemdelingenrecht.nl
a: Dijkstraat 3, 3961AA Wijk bij Duurstede, Nederland
r: KvK 69648409

Als je vragen hebt, neem dan contact met ons via de bovenstaande contact gegevens. We staan je graag te woord.