« home
Cursus Actualiteiten Regulier Vreemdelingenrecht

Datum:vrijdag 26 augustus 2022 inloop 12.30 uur, aanvang cursus 13.00 uur, einde 17.30 uur, inclusief tweemaal een kwartier pauze
Punten:4 PO juridische opleidingspunten logo NOvA 4 PO punten
Docent(en):  mw. mr Alexandra Nederveen
Prijs:€ 308,- exclusief btw, inclusief broodjes, fruit en koffie/thee en inclusief de digitale reader
Deelnemers:maximaal 15 plaatsen voor advocaten
Locatie:Zaamen, Nieuwe Gracht 3, 2011 NB Haarlem

Deze locatie is goed bereikbaar met openbaar vervoer en heeft een parkeergarage (Interparking Station) in de onmiddelijke nabijheid.

De inhoud van de vernieuwde cursus actualiteiten regulier vreemdelingenrecht 3 uur of 4 uur;
Tot aan de zomer van 2022 gaan we van start met een nieuwe reeks onderwerpen:
  1. We bekijken het nieuwe regeerakkoord op de voor ons relevante onderwerpen;
  2. Hoofdlijnen van de nieuwe Wet inburgering die per 1-1-2022 in werking trad;
  3. Ongehoord onrecht, de menselijke maat en het voorbeeld dat Staatsraad André Verburg onlangs gaf mbt het wettelijk mvv-vereiste en het Unierechtelijke evenredigheidsbeginsel;
  4. De vele interne werkinstructies die na een geslaagde Wob-procedure eind 2021 openbaar zijn geworden en intussen op Migratieweb zijn geplaatst. We bespreken een kleine selectie van oa Chavez-Vilchez aanvragen en het middelenvereiste in gezinsherenigingszaken;
  5. De allerlaatste Chávez-Vilchez jurisprudentie, dit maal sterk ingekort nadat we geheel 2021 juist erg veel aandacht aan Chávez-Vilchez hebben besteed;
  6. In de Gezinsherenigingsrichtlijn kijken we in het bijzonder nog naar de openbare orde-aspecten en de werking van het Unierechtelijke evenredigheidsbeginsel.
Na de zomervakantie wordt de cursusinhoud weer helemaal vernieuwd.
Het cursusprogramma wordt daarnaast continu aangepast aan de hand van actuele ontwikkelingen in het reguliere vreemdelingenrecht. De cursus wordt in een vaste volgorde tweemaal per jaar in elk arrondissement gegeven, zodat de cursist desgewenst elk halfjaar een inhoudelijk geheel gewijzigde cq aangepaste cursus kan volgen in het eigen arrondissement. Maar iedere cursist kan zelf naar voorkeur de cursusdatum en -locatie uitkiezen.

In de 4 uur-cursus wordt bovenstaand programma nog verder uitgediept en uitgebreid met de problematiek en oplossingen rond de zogenaamde verblijfsgaten.

In de actualiteitencursus regulier vreemdelingenrecht worden de nareiszaken niet besproken. Daarvoor organiseert ons Cursusbureau Vreemdelingenrecht (twee)jaarlijks een aparte 4-punts cursus nareis.


Na de cursus wordt een certificaat toegezonden dat geldt als bewijs voor deelname.

Puntwaardigheid: het Cursusbureau Vreemdelingenrecht is een door de NOvA erkende opleidingsinstelling voor de advocatuur. Je tekent tijdens de cursus de presentielijst en je ontvangt na afloop je bewijs van deelname waarop het cursusprogramma wordt vermeld. Voor deze cursus krijg je vier PO juridische opleidingspunten toegekend. Je bewaart het bewijs van deelname en je geeft dit op bij je jaarlijkse controle (CCV) van de NOvA.

Schrijf je in voor deze cursus door te klikken op de knop 'download het inschrijfformulier hier', die hieronder staat. Je downloadt dan een inschrijfformulier in docx-format dat je ingevuld naar ons kunt mailen of faxen. De contactgegevens staan op het formulier en ook op deze site.

download het inschrijfformulier hier »Op onderstaande kaart kun je zien waar de locatie van de cursus is te vinden.Cursusbureau Vreemdelingenrecht Klachtenprocedure »
Algemene voorwaarden »
Contact:

t: 0343 410 329
f: 0343 574 622
e: info@cursusbureauvreemdelingenrecht.nl
a: Dijkstraat 3, 3961AA Wijk bij Duurstede, Nederland
r: KvK 69648409

Als je vragen hebt, neem dan contact met ons via de bovenstaande contact gegevens. We staan je graag te woord.