« home
Themacursus gezinshereniging in het migratierecht

Datum:19 mei 2023 inloop 8.30 uur, aanvang cursus 9.00 uur, einde 16.30 uur, inclusief drie pauzes
Punten:6 PO juridische opleidingspunten logo NOvA 6 PO punten
Docent(en):  dr Mark Klaassen en mw. mr Alexandra Nederveen
Prijs:€ 462,- exclusief btw, inclusief lunch, fruit en koffie/thee en inclusief de digitale readers
Deelnemers:maximaal 25 plaatsen voor advocaten
Locatie:Sociëteit KNZ&RV, Westzeedijk 7, 1398 BB Muiden


In onze themacursus gezinshereninging word je in zes netto lesuren bijgepraat over de volgende onderwerpen:
  1. Chávez-Vilchez ea na WBV 2018/4: de standpunten van de IND mbt paspoortvereiste en marginale zorgtaken. Ook de jurisprudentie inzake het ongeboren Nederlandse kind komt ter sprake, evenals de volwassen afhankelijke Unieburger. Tevens komen aan bod de stand van zaken mbt naturalisatie na Chávez en andere actuele ontwikkelingen;
  2. Gezinshereniging (Ri 2003/86) en de actuele jurispridentie mbt de verblijfsvoorwaarden mvv, minimum leeftijd en middeleneis. Daarbij wordt de werking van het Unierechtelijk evenredigheidsbeginsel besproken;
  3. De intrekking vtv - met terugwerkende kracht - wegens verstrekte onjuiste gegevens/fraude;
  4. De ontwikkeling van het EU-rechtelijk openbare orde-begrip voor zover relevant voor gezinsmigratie;
  5. De nareis van gezinsleden van statushouders. Hierbij zal ik in het bijzonder ingaan op: (1) jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU, (2) bewijsnood, (3) alleenstaande minderjarige vreemdelingen en (4) gezinshereniging buiten het kerngezin;
  6. Actuele ontwikkelingen op het gebied van Artikel 8 EVRM binnen de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;
  7. Tenslotte kunnen we last-minute andere actuele onderwerpen signaleren.


Na de cursus wordt een certificaat toegezonden dat geldt als bewijs voor deelname.

Puntwaardigheid: het Cursusbureau Vreemdelingenrecht is een door de NOvA erkende opleidingsinstelling voor de advocatuur. Je tekent tijdens de cursus de presentielijst en je ontvangt na afloop je bewijs van deelname waarop het cursusprogramma wordt vermeld. Voor deze cursus krijg je zes PO juridische opleidingspunten toegekend. Je bewaart het bewijs van deelname en je geeft dit op bij je jaarlijkse controle (CCV) van de NOvA.

Schrijf je in voor deze cursus door te klikken op de knop 'download het inschrijfformulier hier', die hieronder staat. Je downloadt dan een inschrijfformulier in docx-format dat je ingevuld naar ons kunt mailen of faxen. De contactgegevens staan op het formulier en ook op deze site.

download het inschrijfformulier hier »Op onderstaande kaart kun je zien waar de locatie van de cursus is te vinden.Cursusbureau Vreemdelingenrecht Klachtenprocedure »
Algemene voorwaarden »
Contact:

t: 0343 410 329
f: 0343 574 622
e: info@cursusbureauvreemdelingenrecht.nl
a: Dijkstraat 3, 3961AA Wijk bij Duurstede, Nederland
r: KvK 69648409

Als je vragen hebt, neem dan contact met ons via de bovenstaande contact gegevens. We staan je graag te woord.