« home
Overzichtscursus artikel 1F Vluchtelingenverdrag

Datum:10 juni 2021 inloop 12.30 uur, aanvang cursus 13.00 uur, einde 17.30 uur, inclusief tweemaal een kwartier pauze
Punten:4 PO juridische opleidingspunten logo NOvA 4 PO punten
Docent(en):  mw. mr Marieke van Eik
Prijs:€ 245,- exclusief btw, inclusief lunch, fruit en koffie/thee en inclusief de digitale reader
Deelnemers:maximaal 25 plaatsen voor advocaten
Locatie:Van der Valk Amersfoort A1, Ruimtevaart 22 - 24, 3824 MX Amersfoort


In onze overzichtscursus artikel 1F Vluchtelingenverdrag word je in vier netto lesuren bijgepraat over de volgende onderwerpen:
  1. 1F onder a, b en c. Wat is de inhoud van de bepalingen, welke soort misdrijven vallen eronder en wat is de bewijslast. Daarbij zullen ook arresten van het Hof van Justitie EU worden besproken.
  2. Personal and knowing participation. De verschillende vormen van 'personal and knowing participation' zullen worden besproken, uiteraard aan de hand van actuele jurisprudentie. Ook wordt ingegaan op ontwikkelingen uit Canada die van belang zijn voor de Nederlandse praktijk.
  3. Vrijwaringsgronden, welke vrijwaringsgronden zijn er en de actuele jurisprudentie hierover zal aan bod komen.
  4. 1F en de actuele bedreiging. De uitspraak van het Hof van Justitie EU inzake K. en H.F. zal worden besproken en vervolgens de uitspraak van de Afdeling van 16 december 2020 en de vraag of de interpretatie van de Afdeling overeenstemt met die van het Hof, alsmede de invulling van de Afdeling aan het arrest en welke bewijslast nu op de vreemdeling rust.
  5. 1F en gezinshereniging. Steeds vaker wordt bij regulier gezinsherenigingsaanvragen getoetst op de ambassade of na inreis of 1F van toepassing is. De verschillende aspecten die hierbij van belang zijn, zullen worden besproken.


Na de cursus wordt een certificaat toegezonden dat geldt als bewijs voor deelname.

Puntwaardigheid: het Cursusbureau Vreemdelingenrecht is een door de NOvA erkende opleidingsinstelling voor de advocatuur. Je tekent tijdens de cursus de presentielijst en je ontvangt na afloop je bewijs van deelname waarop het cursusprogramma wordt vermeld. Voor deze cursus krijg je vier PO juridische opleidingspunten toegekend. Je bewaart het bewijs van deelname en je geeft dit op bij je jaarlijkse controle (CCV) van de NOvA.

Schrijf je in voor deze cursus door te klikken op de knop 'download het inschrijfformulier hier', die hieronder staat. Je downloadt dan een inschrijfformulier in docx-format dat je ingevuld naar ons kunt mailen of faxen. De contactgegevens staan op het formulier en ook op deze site.

download het inschrijfformulier hier »Op onderstaande kaart kun je zien waar de locatie van de cursus is te vinden.Cursusbureau Vreemdelingenrecht Klachtenprocedure »
Algemene voorwaarden »
Contact:

t: 0343 410 329
f: 0343 574 622
e: info@cursusbureauvreemdelingenrecht.nl
a: Dijkstraat 3, 3961AA Wijk bij Duurstede, Nederland
r: KvK 69648409

Als je vragen hebt, neem dan contact met ons via de bovenstaande contact gegevens. We staan je graag te woord.